Chính sách bảo mật

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website chính thức của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách, cũng như hướng dẫn quý khách đưa ra quyền lựa chọn và quyết định đúng đắn về việc cung cấp, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Vì vậy, xin vui lòng dành thời gian đọc các thông tin dưới đây để hiểu hơn những hướng dẫn, cam kết của chúng tôi nhằm tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.


1.PHẠM VI & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG


1.1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (Chính sách) được áp dụng đối với Zozotalk . Chính sách này được hiển thị trực tiếp trên website của Zozotalk .
1.2. Chính sách này áp dụng đối với bất kỳ người nào (sau đây gọi chung là “Người dùng”) truy cập vào website mà có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đó.

 

2. NHỮNG ĐIỀU CẤM

Không được bàn luận về chính trị, không xuyên tạc, tạo các group nói xấu về chính trị, nếu như vi phạm sẽ bị xử lý theo hình thức của pháp luật và sẽ bị xóa tài khoản